Thể LoạI Mông / mông

Máu trên hậu môn
Mông / mông

Máu trên hậu môn

Sau khi chảy máu, máu trên hậu môn, nhìn thấy trên giấy vệ sinh sau khi đi đại tiện, tự nhiên gây ra một số lo ngại. Nhất là khi có đau. Sau khi chảy máu là một triệu chứng có thể có nhiều nguyên nhân. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong các dòng sau. Nguyên nhân gây ra hậu môn không nhất thiết có nghĩa là "xấu".

ĐọC Thêm

Mông / mông

Máu trên hậu môn

Sau khi chảy máu, máu trên hậu môn, nhìn thấy trên giấy vệ sinh sau khi đi đại tiện, tự nhiên gây ra một số lo ngại. Nhất là khi có đau. Sau khi chảy máu là một triệu chứng có thể có nhiều nguyên nhân. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong các dòng sau. Nguyên nhân gây ra hậu môn không nhất thiết có nghĩa là "xấu".
ĐọC Thêm
Mông / mông

Đốt hậu môn: Đốt hậu môn

Nếu hậu môn bị bỏng: Bỏng sau bỏng là một điều cực kỳ khó chịu, nhưng trong hầu hết các trường hợp, triệu chứng khá vô hại. Cảm giác nóng rát ở hậu môn không thường xuyên do vệ sinh hoặc vệ sinh không đúng cách, do đó, dư thừa thay vì thiếu vệ sinh dẫn đến kích ứng da ở khu vực hậu môn.
ĐọC Thêm