Thể LoạI Vùng bẹn

Đau vùng chậu: nguyên nhân và điều trị
Vùng bẹn

Đau vùng chậu: nguyên nhân và điều trị

Đau vùng chậu Thuật ngữ đau vùng chậu đau bụng được sử dụng để mô tả tất cả những phàn nàn xảy ra ở khu vực giữa bụng và đùi. Tuy nhiên, nội địa hóa chính xác thường khó khăn, đó là lý do tại sao thường nói về đau hông hoặc đau bụng. Trong khi sau này liên quan nhiều hơn đến các cơ quan trong vùng xương chậu (dạ dày, ruột, tuyến tụy, vv

ĐọC Thêm

Vùng bẹn

Đau vùng chậu: nguyên nhân và điều trị

Đau vùng chậu Thuật ngữ đau vùng chậu đau bụng được sử dụng để mô tả tất cả những phàn nàn xảy ra ở khu vực giữa bụng và đùi. Tuy nhiên, nội địa hóa chính xác thường khó khăn, đó là lý do tại sao thường nói về đau hông hoặc đau bụng. Trong khi sau này liên quan nhiều hơn đến các cơ quan trong vùng xương chậu (dạ dày, ruột, tuyến tụy, vv
ĐọC Thêm